HomeBrochure
Bộ lọc

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hiển thị

Accordion Fold (Gấp kiểu quạt giấy)

Chỉ từ20.000 

Quy cách: 21.6cm x 28cm

Số mặt: Bội số của 3 (ví dụ: 6, 9, hoặc 12 mặt)

Chất liệu: Giấy Couches 250/ Giấy Couches 300/ …

Kỹ thuật in: In nhanh/ In Offset

Gia công: Cán bóng/ Cán mờ / …

Phụ kiện đi kèm: Theo yêu cầu

Số lượng đặt in: Theo yêu cầu

Bi-Fold

Chỉ từ5.000 

Quy cách: 21.6cm x 28cm

Số mặt: 4 mặt

Chất liệu: Giấy Couches 250/ Giấy Couches 300/ …

Kỹ thuật in: In nhanh/ In Offset

Gia công: Cán bóng/ Cán mờ / …

Phụ kiện đi kèm: Theo yêu cầu

Số lượng đặt in: Theo yêu cầu

Double Parallel Fold (Gấp song song)

Chỉ từ20.000 

Quy cách: 21.6cm x 28cm

Số mặt: 6 mặt

Chất liệu: Giấy Couches 250/ Giấy Couches 300/ …

Kỹ thuật in: In nhanh/ In Offset

Gia công: Cán bóng/ Cán mờ/ …

Phụ kiện đi kèm: Theo yêu cầu

Số lượng đặt in: Theo yêu cầu

Flyer (Không gấp)

Chỉ từ5.000 

Quy cách: 14,8cm x 21cm

Số mặt: 2 mặt

Chất liệu: Giấy Couches 250/ Giấy Couches 300/ …

Kỹ thuật in: In nhanh/ In Offset

Gia công: Cán bóng/ Cán mờ/ …

Phụ kiện đi kèm: Theo yêu cầu

Số lượng đặt in: Theo yêu cầu

Gate-Fold (Gấp 1 cửa)

Chỉ từ10.000 

Quy cách: 21.6cm x 28cm

Số mặt: 6 mặt

Chất liệu: Giấy Couches 250/ Giấy Couches 300/ …

Kỹ thuật in: In nhanh/ In Offset

Gia công: Cán bóng/ Cán mờ/ …

Phụ kiện đi kèm: Theo yêu cầu

Số lượng đặt in: Theo yêu cầu

Tri-Fold

Chỉ từ3.000 

Quy cách: 21.6cm x 28cm

Số mặt: 6 mặt

Chất liệu: Giấy Couches 250/ Giấy Couches 300/ …

Kỹ thuật in: In nhanh/ In Offset

Gia công: Cán bóng/ Cán mờ/ …

Phụ kiện đi kèm: Theo yêu cầu

Số lượng đặt in: Theo yêu cầu

Z-Fold

Chỉ từ3.200 

Quy cách: 21.6cm x 28cm

Số mặt: 6 mặt

Chất liệu: Giấy Couches 250/ Giấy Couches 300/ …

Kỹ thuật in: In nhanh/ In Offset

Gia công: Cán bóng/ Cán mờ/ …

Phụ kiện đi kèm: Theo yêu cầu

Số lượng đặt in: Theo yêu cầu