Loại sản phẩm

  Thời gian nhận hàng

  Kỹ thuật in

  Số trang

  Số màu bìa

  Số màu ruột

  Kích thước

  Vật liệu

  Giấy bìa

  Độ dày bìa

  Giấy ruột

  Độ dày ruột

  Gia Công

  Cán bìa

  Phủ UV bìa

  Đóng quyển

  Số lượng