Thiết Kế

Thiết kế Ấn phẩm Sự kiện

Định vị doanh nghiệp trên thị trường, giúp khách hàng nhận diện tính cách doanh nghiệp.

Quy chuẩn của một Bộ Ấn phẩm Sự kiện

 • Thiệp mời sự kiện
 • Tờ rơi
 • Standee
 • Poster
 • Backdrop
 • Voucher
 • Quà tặng sự kiện
 • Hashtag

Các gói Thiết kế Ân phẩm Sự kiện

6,000,000 VNĐ
 • Thiệp mời sự kiện
 • Tờ rơi
 • Standee
 • 01 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 02
 • Ebook Brand Marketing Plan (cơ bản)
10,000,000 VNĐ
 • Thiệp mời sự kiện
 • Tờ rơi
 • Standee
 • Poster
 • Backdrop
 • 02 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 03
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
FEATURED
15,000,000 VNĐ
 • Thiệp mời sự kiện
 • Tờ rơi
 • Standee
 • Poster
 • Backdrop
 • Voucher
 • Quà tặng sự kiện
 • Hashtag
 • 03 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: Không giới hạn
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
 • Đào tạo Thương hiệu Doanh nghiệp
 • PR Dự án trên SEFA Communication
Giỏ hàng