Thiết Kế

Thiết kế Ấn phẩm truyền thông

Định vị doanh nghiệp trên thị trường, giúp khách hàng nhận diện tính cách doanh nghiệp.

Quy chuẩn của một Bộ nhận diện thương hiệu

Sẽ là vô cùng thiếu chuyên nghiệp nếu không đề cập tới hạng mục này trong hệ thống nhận diện thương hiệu, bởi đây là những công cụ trong kế hoạch Marketing giúp doanh nghiệp tiếp cận và thuyết phục khách hàng. Chúng bao gồm các ứng dụng như:

 • Hồ sơ năng lực (Bản in, Bản Digital)
 • Catalogue (Giới thiệu danh mục sản phẩm)
 • Brochure (Giới thiệu một sản phẩm/ dịch vụ)
 • Tờ rơi và tờ gấp
 • Sales kit (Bộ tài liệu bán hàng)
 • Banner quảng cáo

Các gói Thiết kế Bộ nhận diện Thương hiệu cốt lõi

6,000,000 VNĐ
 • Hồ sơ năng lực (Bản in, Bản Digital)
 • Catalogue (Giới thiệu danh mục sản phẩm)
 • 01 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 02
 • Ebook Brand Marketing Plan (cơ bản)
15,000,000 VNĐ
 • Hồ sơ năng lực (Bản in, Bản Digital)
 • Catalogue (Giới thiệu danh mục sản phẩm)
 • Brochure (Giới thiệu một sản phẩm/ dịch vụ)
 • Tờ rơi và tờ gấp
 • Sales kit (Bộ tài liệu bán hàng)
 • 02 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 03
 • Showcase dự án
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
FEATURED
? VNĐ
 • Hồ sơ năng lực (Bản in, Bản Digital)
 • Catalogue (Giới thiệu danh mục sản phẩm)
 • Brochure (Giới thiệu một sản phẩm/ dịch vụ)
 • Tờ rơi và tờ gấp
 • Sales kit (Bộ tài liệu bán hàng)
 • Banner quảng cáo
 • 01 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: Không giới hạn
 • Showcase dự án
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
 • Đào tạo Thương hiệu Doanh nghiệp
 • PR Dự án trên SEFA Communication
Giỏ hàng