Thiết Kế

Thiết kế Bộ nhận diện ngoài trời

Định vị doanh nghiệp trên thị trường, giúp khách hàng nhận diện tính cách doanh nghiệp.

Quy chuẩn của một Bộ nhận diện thương hiệu

Môi trường trong tình huống này là những không gian có sự tiếp xúc bằng mắt với khách hàng như khu vực phía ngoài doanh nghiệp, phía ngoài các phòng ban, phía ngoài khu vực thi công các công trình của doanh nghiệp. Khách hàng cũng có thể bắt gặp hình ảnh thương hiệu trên đường phố thông qua các chuyến xe vận chuyện hàng hóa, giao hàng…

 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • Biển hiệu trước văn phòng
 • Biểu tượng công tyBiển tấm lớn
 • Biển chỉ đường
 • Standee

Các gói Thiết kế Bộ nhận diện Thương hiệu cốt lõi

6,000,000 VNĐ
 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • 01 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 02
 • Ebook Brand Marketing Plan (cơ bản)
15,000,000 VNĐ
 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • Biển hiệu trước văn phòng
 • Biểu tượng công ty
 • Biển tấm lớn
 • Biển chỉ đường
 • 02 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 03
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
FEATURED
? VNĐ
 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • Biển hiệu trước văn phòng
 • Biểu tượng công ty
 • Biển tấm lớn
 • Biển chỉ đường
 • Standee
 • 03 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: Không giới hạn
 • Showcase dự án
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
 • Đào tạo Thương hiệu Doanh nghiệp
 • PR Dự án trên SEFA Communication
Giỏ hàng