Thiết Kế

Thiết kế Bộ nhận diện ngoài trời

Định vị doanh nghiệp trên thị trường, giúp khách hàng nhận diện tính cách doanh nghiệp.

Quy chuẩn của một Bộ nhận diện ngoài trời

Bộ nhận diện ngoài trời bao gồm các yếu tố thiết kế và quảng cáo được sử dụng để tạo ra ấn tượng và nhận diện thương hiệu của một tổ chức hoặc sự kiện khi xuất hiện ở ngoài trời.

 • Biển quảng cáo
 • Standee và banner
 • Quảng cáo trên phương tiện di động
 • Vật liệu tiếp thị địa điểm
 • Trang trí sự kiện ngoài trời
 • Thảm đỏ và bức tường logo
 • Dự án ánh sáng và hiển thị kỹ thuật số

Các gói Thiết kế Bộ nhận diện ngoài trời

6,000,000 VNĐ
 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • 01 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 02
 • Ebook Brand Marketing Plan (cơ bản)
10,000,000 VNĐ
 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • Biển hiệu trước văn phòng
 • Biểu tượng công ty
 • Biển tấm lớn
 • Biển chỉ đường
 • 02 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 03
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
FEATURED
15,000,000 VNĐ
 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • Biển hiệu trước văn phòng
 • Biểu tượng công ty
 • Biển tấm lớn
 • Biển chỉ đường
 • Standee
 • 03 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: Không giới hạn
 • Showcase dự án
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
 • Đào tạo Thương hiệu Doanh nghiệp
 • PR Dự án trên SEFA Communication
Giỏ hàng