Thiết Kế

Thiết kế Bộ nhận diện Thương hiệu văn phòng

Định vị doanh nghiệp trên thị trường, giúp khách hàng nhận diện tính cách doanh nghiệp.

Quy chuẩn của một Bộ nhận diện thương hiệu

Văn phòng là nơi các thành viên của doanh nghiệp làm việc, đồng thời cũng là nơi tiếp đón khách mời, đối tác. Với một nhận diện văn phòng nhất quán, đồng bộ, doanh nghiệp không chỉ tạo dựng được niềm tin, niềm tự hào nơi các thành viên mà còn gây ấn tượng về sự chuyên nghiệp và nghiêm túc nơi khách mời, đối tác.

 • Name card
 • Phong bì thư (to, nhỏ)
 • Tiêu đề thư
 • Kẹp file
 • Hóa đơn (phiếu chi)
 • Thẻ nhân viên
 • Giấy mời
 • Thiệp chúc mừng
 • Hồ sơ lưu
 • Bìa báo cáo
 • Mẫu sổ công tác
 • Chữ ký email…

Các gói Thiết kế Bộ nhận diện Thương hiệu cốt lõi

6,000,000 VNĐ
 • Name card
 • Phong bì thư (to, nhỏ)
 • Tiêu đề thư
 • Kẹp file
 • Hóa đơn (phiếu chi)
 • 01 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 02
 • Ebook Brand Marketing Plan (cơ bản)
15,000,000 VNĐ
 • Name card
 • Phong bì thư (to, nhỏ)
 • Tiêu đề thư
 • Kẹp file
 • Hóa đơn (phiếu chi)
 • Thẻ nhân viên
 • Giấy mời
 • Thiệp chúc mừng
 • 02 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: 03
 • Showcase dự án
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
FEATURED
? VNĐ
 • Name card
 • Phong bì thư (to, nhỏ)
 • Tiêu đề thư
 • Kẹp file
 • Hóa đơn (phiếu chi)
 • Thẻ nhân viên
 • Giấy mời
 • Thiệp chúc mừng
 • Hồ sơ lưu
 • Bìa báo cáo
 • Mẫu sổ công tác
 • Chữ ký email
 • 03 concept thiết kế
 • Số lần chỉnh sửa: Không giới hạn
 • Showcase dự án
 • Ebook Brand Marketing Plan (chi tiết)
 • Đào tạo Thương hiệu Doanh nghiệp
 • PR Dự án trên SEFA Communication
Giỏ hàng