Thiết Kế

Thiết kế Bộ nhận diện Thương hiệu cốt lõi

Định vị doanh nghiệp trên thị trường, giúp khách hàng nhận diện tính cách doanh nghiệp.

Tại sao doanh nghiệp cần thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu cốt lõi?

 • Xây dựng hình ảnh đồng bộ, chuyên nghiệp
 • Củng cố niềm tin khách hàng
 • Tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
 • Giảm chi phí quảng cáo tối đa
 • Thể hiện sức mạnh, tầm nhìn của doanh nghiệp

Quy chuẩn của một Bộ nhận diện thương hiệu

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần xây dựng Bộ nhận diện cốt lõi. Nhận diện cốt lõi là những yếu tố đầu tiên, đơn giản và dễ dàng nhất giúp khách hàng nhận biết và phân biệt được thương hiệu này với thương hiệu khác. Chúng phải đáp ứng được các đặc điểm chung: duy nhất, độc đáo và dễ gây ấn tượng.

Hạng mục nhận diện cốt lõi bao gồm:

 • Brand name: Tên gọi của thương hiệu
 • Slogan: Thông điệp đại diện cho cả thương hiệu. Slogan phải là một câu nói ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, có sức thu hút cao về ý nghĩa, âm thanh. Slogan cam kết về giá trị, chất lượng sản phẩm của thương hiệu và khơi gợi cảm giác của người dùng về sản phẩm đó.
 • Logo: Hình ảnh, biểu tượng đại diện của thương hiệu, đơn giản, dễ nhớ, gây ấn tượng với khách hàng.
 • Brand Guidelines: Bộ hướng dẫn cụ thể được trình bày theo cấu trúc một cuốn sách, quy định rõ việc sử dụng các yếu tố tham gia vào việc quảng bá hình ảnh thương hiệu bằng cách liệt kê chi tiết cách thiết kế và sử dụng các thành tố tạo nên bộ nhận diện thương hiệu.

Các gói Thiết kế Bộ nhận diện Thương hiệu cốt lõi

6,000,000 VNĐ
 • Thiết kế Logo
 • Phong bì thư
 • Thẻ tên
 • Folder
 • Website( mẫu sẵn)
 • 01 concept thiết kế Logo
 • Số lần chỉnh sửa: 01
 • Bảo hộ thương hiệu: Không
 • Hướng dẫn sử dụng Logo
 • Tư vấn marketing cơ bản miễn phí
10,000,000 VNĐ
 • Thiết kế Logo
 • Phong bì thư
 • Thẻ tên
 • Folder
 • Website( mẫu sẵn)
 • Profile
 • 03 concept thiết kế Logo
 • Số lần chỉnh sửa: 02
 • Bảo hộ thương hiệu: Không
 • Showcase dự án
 • Hướng dẫn sử dụng Logo
 • Tư vấn marketing cơ bản miễn phí
FEATURED
15,000,000 VNĐ
 • Thiết kế Logo
 • Phong bì thư
 • Thẻ tên
 • Folder
 • Website( mẫu sẵn)
 • Profile hoặc Catalogue
 • Bao bì
 • 05 concept thiết kế Logo
 • Số lần chỉnh sửa: 03
 • Bảo hộ thương hiệu: Có
 • Showcase dự án
 • Hướng dẫn sử dụng Logo
 • Tư vấn marketing cơ bản miễn phí
 • Đào tạo Thương hiệu Doanh nghiệp
 • PR Dự án trên SEFA Communication
Giỏ hàng