HomePoster
Bộ lọc

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hiển thị

Poster chủ thể

Chỉ từ150.000 

Kích thước: 30cm x 40cm

Chất liệu: Giấy Couche 200gsm

Kỹ thuật in: In Offset

Gia công: Cán bóng

Số lượng đặt in:Theo yêu cầu

Poster cộng đồng

Chỉ từ70.000 

Kích thước: 50cm x 70cm

Chất liệu: Giấy Couche 200gsm

Kỹ thuật in: In Offset

Gia công: Cán bóng

Số lượng đặt in:Theo yêu cầu

Poster nghệ thuật

Chỉ từ60.000 

Kích thước: 60cm x 90cm

Chất liệu: Giấy Couche 200gsm

Kỹ thuật in: In Offset

Gia công: Cán bóng

Số lượng đặt in:Theo yêu cầu

Poster quảng cáo

Chỉ từ50.000 

Kích thước: 50cm x 70cm

Chất liệu: Giấy Couche 200gsm

Kỹ thuật in: In Offset

Gia công: Cán bóng

Số lượng đặt in:Theo yêu cầu

Poster thể hiện quan điểm

Chỉ từ50.000 

Kích thước: 50cm x 70cm

Chất liệu: Giấy Couche 200gsm

Kỹ thuật in: In Offset

Gia công: Cán bóng

Số lượng đặt in:Theo yêu cầu